Privacyverklaring d-travel

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2020.

Privacy is voor de D-rt Groep (hierna: d-travel) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij d-travel allemaal doen met de informatie die we via onze diensten over u te weten komen.

De onderwerpen in deze privacyverklaring

 1. Persoonsgegevens die we verwerken en de doeleinden
 2. E-mails: serviceberichten en nieuwsbrieven
 3. Beveiliging
 4. Cookies
 5. Websites van derden
 6. Uw privacyrechten
 7. Aanpassingen van deze privacyverklaring
 8. Autoriteit Persoonsgegevens
 9. Contactgegevens als je vragen hebt over privacy

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website, wanneer u deze bezoekt
 • het laten functioneren van de functionaliteiten op onze website, wanneer u hiervan gebruik maakt
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze verschillende facetten aan dienstverlening (zoals boekingen, inplannen van een - vrijblijvende - afspraak, (uitbrengen van een offerte) voor een reis, autoverhuur en/of verzekeringen, terugboekingen bij calamiteiten en informatie over relevante vaccinaties)
 • het aanbieden van een inlogomgeving MijnReisOverzicht (MRO) waarmee u inzage heeft in uw eigen gegevens, boekingen en de door u laatst bekeken items. Dit om de overeenkomst die u met ons heeft gesloten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt
 • het opnemen van contact met u, voor, tijdens of na uw reis met betrekking tot huidige reis of een nieuwe reis, als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, omdat wij hier een gerechtvaardigd marketing belang bij hebben
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, onder andere middels klanttevredenheidsonderzoeken, omdat wij hier een gerechtvaardigd commercieel belang bij hebben
 • het toesturen van (een van) onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven indien u zich hiervoor heeft ingeschreven

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan, als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Land
 • Geslacht
 • Kopie identiteitsbewijs (zonder BSN en met geblurrede pasfoto), indien de reisuitvoerder daarom verzoekt
 • Gezinssamenstelling
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer van de thuisblijver (noodnummer)
 • Relatienummer (oftewel jouw klantnummer)
 • Inloggegevens voor MijnReisOverzicht (MRO) (e-mailadres en wachtwoord)
 • Betalingsgegevens
 • Informatie over de door uw geboekte reis (zoals vertrekdatum, verblijfsduur, accommodatiegegevens, vluchtgegevens, reizigersgegevens, vervoersinformatie, verblijfs- en bestemmingsinformatie geüploade documenten en uw boekingsbevestiging);
 • Informatie over de laatst door u bekeken reis en/of aangegeven reisvoorkeur
 • IP-adres
 • Cookie ID’s
 • Interesseprofiel
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via de chatfunctie, het contactformulier, sociale media, winactie aanmeldformulieren of feedback tools
 • Eventuele medische persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners
 • Applicatieleveranciers, zoals de leverancier van het CRM-systeem en het boekhoudsysteem
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met uw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van uw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken. Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt door deze partijen wanneer u deze zelf beschikbaar stelt aan deze partijen of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit kunnen de volgende bedrijven zijn:

 • Onze partners
 • Meditel (wanneer u gebruik maakt van hun dienstverlening omtrent vaccinaties)
 • Het Calamiteitenfonds (wanneer uw reis moet worden aangepast wegens calamiteiten)
 • Betaaldiensten (als u via d-travel betalingen verricht)
 • Visumverstrekkers (als u via d-travel een visum aanvraagt)
 • Touroperators (bij wie uw reis wordt geboekt)
 • Verzekeraars (als u via d-travel een verzekering afneemt)
 • Autohuurmaatschappijen (als u via d-travel een auto huurt)
 • Vliegmaatschappijen (als u via d-travel een vlucht boekt)
 • Hotels en overige verblijfsmogelijkheden (als u deze via d-travel boekt)

 

D-rt Groep BV

Binnen de D-rt Groep hebben we, vanwege interne administratieve doeleinden, ervoor gekozen om gebruik te maken van één CRM-systeem.
Dit betekent dat wanneer uw persoons- en bedrijfsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van de andere entiteiten binnen de groep. Deze medewerkers krijgen enkel toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Wij en de overige entiteiten binnen onze groep hebben hier een gerechtvaardigd financieel, beveiligings-technisch en praktisch belang bij.
Uiteraard gaan alle medewerkers binnen de groep zorgvuldig met uw gegevens om, en zullen andere entiteiten uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals commerciële doeleinden, zonder dat daar een expliciete noodzaak toe bestaat en zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Mocht u bezwaar hebben tegen deze werkwijze, neem dan contact met ons op.

E-mails

Vanuit D-rt Groep/d-travel versturen wij verschillende e-mails. Deze e-mails zijn opgesplitst in twee onderwerpen: serviceberichten en nieuwsbrieven.

Serviceberichten
Deze e-mails dienen enkel om u te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de diensten die u bij ons heeft afgenomen. Dit kunnen bijvoorbeeld calamiteiten zijn, wijzigingen in uw boeking, belangrijke aanvullende reisinformatie, wijzigingen in onze voorwaarden, samenwerkingen die met partners worden beëindigd en die relevant zijn voor uw boeking of de sluiting of overname van een d-travel vestiging waarbij u uw reis heeft geboekt. Wij sturen deze e-mails ter uitvoering van, of in voorbereiding op de overeenkomst die u met ons heeft.

Nieuwsbrieven
Indien u ons voorafgaande toestemming hebt verleend, houden wij u via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening.
Wij kunnen bijhouden hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen, op welke berichten mensen klikken en wat u dus vindt. Wij bieden onderaan iedere nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie en slaan wij uw wachtwoord enkel gehasht op.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
Nieuwsbrief: tot uitschrijving
Boekingen en reserveringen: 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
Contactinformatie: 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
Verzekeringen: 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
Calamiteitenfonds: 4 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
Vaccinaties: 4 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
Telemarketing: 3 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
MijnReisOverzicht (MRO): 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
Je interesseprofiel: 4 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
Voor de bewaartermijn van onze cookies verwijzen we je graag naar de cookieverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw privacyrechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar persoonsgegevens@d-rtgroep.nl. Zie ook de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. 
Op basis van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen: de toelichting vindt u voornamelijk in deze privacyverklaring.
 • inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben: we verstrekken u een kopie van de persoonsgegevens die we van u hebben, tenzij dit afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.
 • het laten corrigeren van fouten met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens of het aanvullen van onvolledige informatie die we over u hebben. We kunnen de betreffende verwerking beperken, als we wat tijd nodig hebben om de correctie te controleren.
 • ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen: wij zullen dit verzoek in de meeste gevallen inwilligen, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens inderdaad niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, of als we deze onrechtmatig hebben verwerkt (tenzij u wilt dat we de gegevens bewaren, maar de verwerking beperken).
 • intrekken van toestemming: ook dan zullen we de persoonsgegevens die we met uw toestemming voor het betreffende doel hebben verzameld, verwijderen.
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik: waar mogelijk zullen wij de persoonsgegevens die we van u verwerken voor het doel waar tegen u bezwaar maakt verwijderen, als u ons daarom verzoekt. We zullen de verwerking beperken ten tijde van de afweging of we uw bezwaar in zullen willigen.
 • overdraagbaarheid van gegevens: u krijgt uw persoonsgegevens in een gangbare, machinaal leesbare vorm als u bijvoorbeeld de persoonsgegevens wilt overdragen aan een andere reisorganisatie.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw boekingsnummer, om te controleren of u het echt bent. We laten u binnen één maand weten of we aan uw verzoek zullen voldoen, en proberen dit ook binnen één maand af te handelen. Als uw verzoek complex is, kan het zijn dat we twee maanden extra tijd nodig hebben om aan verzoek te voldoen.

Aanpassingen in deze privacyverklaring

Wij passen deze privacy- en cookieverklaring aan als de wijze van verwerking van persoonsgegevens verandert. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om de privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een privacy toezichthouder (voor Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens) over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: D-rt Groep B.V. (Hoofdkantoor) 
Adres: Planeetbaan 4
2132 HZ Hoofddorp 
E-mailadres van de FG: persoonsgegevens@d-rtgroep.nl 
KvK: 60598425

 

 

Email icon Nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het inschrijven, probeer het later nogmaals

Wij hebben u een e-mail gestuurd ter confirmatie van uw e-mailadres, klik op de meegestuurde link om de inschrijving te voltooien.

2020 | Zeno